Kaliforniya, risk sermayesi şirketlerine yatırım çeşitliliği bilgilerini yayınlama zorunluluğu getiren yasayı kabul etti - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Kaliforniya, risk sermayesi şirketlerine yatırım çeşitliliği bilgilerini yayınlama zorunluluğu getiren yasayı kabul etti - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Tasarı Senato’da kabul edilmeden önce, Ulusal Risk Sermayesi Birliği ve kendisini “teknoloji CEO’ları ve üst düzey yöneticilerden oluşan iki partili bir ağ” olarak selamlayan bir ticaret birliği olan TechNet de dahil olmak üzere onu eleştirenler, tasarının risk sermayedarlarına zarar verebileceğinden endişe ediyordu ” dedi tasarıya sponsor olan Senatör Nancy Skinner

Ancak her iki kuruluş da risk sermayesi içindeki çeşitliliğin artırılması fikrini desteklediklerini belirtmişti

SB 54, mevcut İş ve Meslek Kurallarına “” şeklinde eklenecektir Ayrıca bu yasanın fon farklılıklarına ilişkin farkındalığı artırmasını ve farklı kurucuları destekleyen ve desteklemeyen fonları ortaya çıkarmasını umuyor Bölüm 40 “Benzer politikaları yürürlüğe koymakla ilgilenen diğer eyalet ve ülkelerdeki liderlerle zaten görüşme halindeyiz” dedigenel-24

“Genellikle zamanımızın önemli bir kısmını fırsatlarımıza ilgi gösteren ancak firmaları demografik gruplarımızdaki bireylere fon sağlamayan fon yöneticilerine adadık

TechNet ve NVCA, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi Yeni yasaya uymayanlar mahkemelerin vereceği cezaya çarptırılabilecek Tasarı aynı zamanda firmaların çeşitlilik verilerini toplayıp kamuya açıklamalarını da gerektiriyor Risk sermayesi yatırımları için pazarlar

Teknoloji politikası savunucuları tasarının kabul edilmesinden heyecan duyuyor

NVCA, Skinner’a yazdığı bir mektupta, tasarının “Kaliforniya risk sermayedarları için gereksiz maliyet ve risk yaratırken, çeşitlilik, eşitlik ve katılım çabalarına zarar verecek yanıltıcı ve verimsiz veriler” üretebileceğini yazdı

Yasa yürürlüğe girdiğinde, eyalette faaliyet gösteren herhangi bir risk sermayesi şirketi (merkezi Kaliforniya’da bulunan, eyalette faaliyet gösteren, eyalette faaliyet gösteren veya eyalet merkezli şirketlere yatırım yapmış veya Kaliforniya’dan yatırım almış olan VC firmaları dahil) sakinler), örneğin destekledikleri kişilerin ırkının yanı sıra engellilik durumlarını ve cinsel yönelimlerini de rapor etmelidir Bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin risk sermayesi ortamında çeşitliliği artırmayı amaçlayan ilk mevzuatıdır

Bu arada TechNet, hassas bilgilerin eyaletin sivil haklar departmanına açıklanması nedeniyle risk sermayesi firmalarının potansiyel yükümlülüklerle karşı karşıya kalacağından endişe ediyordu


Dün gece Kaliforniya Valisi Gavin Newsom yasaya imza attı Eyaletteki risk sermayesi şirketlerinin destekledikleri kurucuların çeşitliliğini yıllık olarak raporlamasını zorunlu kılan Senato Tasarısı 54 Kanun 1 Mart 2025’te yürürlüğe girecek

Byers, bir sonraki hedefin ülke genelinde yasa tasarılarının eşleştirilmesine yardımcı olmak olduğunu söyledi

Tasarının tasarlanmasına yardımcı olan teknoloji politikası savunucusu Allison Byers, TechCrunch’a bu yasanın kadınlara ve beyaz olmayan insanlara daha fazla girişim doları tahsis etmek için fonları teşvik etmesini istediğini söyledi Kadınlar veya farklı etnik kökenden insanlar tarafından yönetilen startup’lara sağlanan fonlar herhangi bir yılda %5’ten fazla artmadı ve özellikle Kaliforniya’nın en büyüklerden biri olduğu göz önüne alındığında, bu tasarının risk sermayesi dolarlarının nasıl tahsis edildiği konusunda daha fazla şeffaflık sağlayacağına dair umut var

Temizliğin, “girişim sermayesi yatırımlarının çeşitliliğini artırmaya yönelik bu önemli politikanın düzgün bir şekilde uygulanabilmesini sağlamak” amacıyla 2024-2025 Valilik Bütçesinin bir parçası olacağını yazdı

“Bu şeffaflık, kadınları ve farklı ırklardan insanları, değerli zamanlarını nereye harcayacakları konusunda bilinçli kararlar alma konusunda güçlendirecek” diye ekledi

Vali Newsom, “Bu yasa tasarısı, eşitliği geliştirme ve tarihsel olarak yeterince temsil edilmeyen toplulukların daha fazla ekonomik olarak güçlendirilmesini sağlama konusundaki kararlılığımla derinden yankı buluyor” dedi Yatırım Danışmanlarının Adil Yatırım Uygulamaları,” ve aynı zamanda Hükümet Kanununun mesleklerle ilgili bir kısmını da değiştirecek

“Vali Newsom’un SB 54’ü imzalamasıyla Kaliforniya, daha fazla kadının ve azınlıklara ait startup’ların girişimcilerin bağlı olduğu VC yaşam çizgisine erişmesine yardımcı olmak amacıyla risk sermayesi yatırım kararlarına şeffaflık getirerek özsermayeyi genişletmeye yönelik ulus çapındaki çabalarını genişletiyor mektubunda yazdı Tasarıyı imzalamak Newsom imza mektubunda, şu anda ana hatlarıyla belirtilen birkaç “sorunlu hüküm ve gerçekçi olmayan zaman çizelgesinin” bulunduğunu söyleyerek tasarının dilinin temizlenmesi gerektiğini söyledi

Toplanan bilgiler, devletin ücretlerle ilgili bilgileri nasıl ele aldığına benzer şekilde kamuya açıklanmadan önce toplanacak